Case Meldseksueleintimidatie.nl

Sissen, nafluiten, achtervolgen. Om seks vragen, uitschelden, vieze gebaren maken. Ongewenst aangeraakt worden. Dit zijn voorbeelden van seksuele intimidatie op straat. Om dit tegen te gaan, of te melden is het Meldpunt ‘Meldseksueleintimidatie’ ontstaan.

Wij ontwikkelden het logo en de opvallende en herkenbare huisstijl voor het merk. Ook ontworpen we de campagneposters voor gemeente Arnhem en de folders en roll-up banners die gebruikt worden tijdens trainingen over straatintimidatie.

Met het ‘merk’ meldseksueleintimidatie.nl hopen we de straatintimidatie tegen te gaan en verhogen we de bewustwording over dit fenomeen. Ben of ken je iemand die is lastig gevallen? Dan kan er via de nieuwe website melding gemaakt worden per deelnemende gemeente. De website is in samenwerking met onze vaste partner Websus ontwikkeld.